توکا در تورنتو: هنرمند تبعیدی نیستم

نویسنده : آرش عزیزی


(more…)

-->

نمایشگاه نقاشی داود منطق در گالری کوئین

نویسنده : فرح طاهری
(more…)

-->

سادگی پیچیده تمدن “اینکا” در گالری کوئین

نویسنده : فرح طاهری


(more…)

-->

نوروز ۱۳۸۹ در کوئین زود از راه رسید

نویسنده : آرش عزیزی

 

(more…)

-->

نمایشگاه چیدمان توران زندیه در گالری کوئین

نویسنده: فرح طاهری

 

 

(more…)

-->

گالری کوئین؛ پاتوق جدید ایرانی در قلب تورنتو

نویسنده : آرش عزیزی


(more…)

-->

رادیو نوای ایران ، ساناز شیر شکار

Radio Navay Ira / Queen Gallery


-->